Ministrowie edukacji niemieckich krajów związkowych zawarli porozumienie w sprawie zmian w podległych sobie szkołach. Będą one bardziej nastawione na wychowywanie uczniów w duchu poparcia dla integracji w ramach Unii Europejskiej. W ten sposób chcą przede wszystkim walczyć z „nacjonalistami” i „populistami” kwestionującymi rzekome korzyści z funkcjonowania tej organizacji.

Przewodnicząca Konferencji Ministrów Edukacji, Stefanie Hubig z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD), przedstawiła nowe założenia programu edukacyjnego mającego obowiązywać w całych Niemczech. Jego podstawowym celem ma być bardziej dogłębne potraktowanie tematyki europejskiej na lekcjach prowadzonych w szkołach, czyli większe skupienie nauczycieli na promowaniu UE.

Aktualizacji poddany został tym samym program „Edukacja europejska w szkołach”, który został przyjęty w 2008 roku. Instytucje zajmujące się jego wdrażaniem otrzymać miały szereg nowych wytycznych odnośnie programów nauczania i konkursów, a także współpracy z instytucjami i partnerami niezwiązanymi bezpośrednio z samym szkolnictwem. Dzięki temu młodzi Niemcy mają być wychowywani na „odpowiedzialnych obywateli Europy”.

Jednocześnie niemieccy ministrowie edukacji nie ukrywają innego, zapewne zresztą najważniejszego, celu zmiany programów nauczania. Nie ukrywają oni bowiem, że poprzez lekcje europejskie zamierzają oni walczyć z „populistami i nacjonalistami, wraz z ich uprzedzeniami i urazami”. Właśnie z tego powodu edukacja będzie obejmować wspólne dziedzictwo kontynentu które ma być „nierozerwalnie związane z wartościami demokracji, pokoju i wolności”.

Na podstawie: jungefreiheit.de.