W obszarze UE ponad milion ludzi leczy się z uzależnienia od narkotykówWe wtorek w Lizobonie zaprezentowany został raport Agencji UE ds. Narkotyków (skrót: EMCDDA). Wynika z niego, że wśród państw Wspólnoty Europejskiej z nałogu leczy się ponad 1 milion obywateli uzależnionych od narkotyków. Od roku 2009 liczba ta nie zmieniła się w 27 państwach UE, a także w uwzględnionych w tegorocznym raporcie Chorwacji, Turcji i Norwegii.Wydany przez EMCDDA dokument ujawnił, że najczęściej stosowanym na tereni Unii Europejskiej rodzajem narkotyków są substancje opoidowe. Zalicza się do nich wykorzystywane w lecznictwie morfinę, kodeinę a także heroinę, która legalnie stosowana jest jedynie w Anglii jako silny środek przeciwbólowy.Szacowana liczba uzależnionych od narkotyków utrzymuje się na poziomie 1,4 mln. Główne zarzuty ze strony agencji wobec państw UE dotyczą nikłego zainteresowania losami podejmujących leczenie i tym samym ponowną próbę wejścia w społeczeństwo. Aż 75% z nich rozpoczynając leczenie jest bezrobotnymi.

na podstawie: PAP