Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk zakazała organizowania obchodów upamiętniających Brygadę Świętokrzyską Narodowych Sił Zbrojnych oraz Józefa Kurasia „Ognia”. Polityk Nowej Lewicy powtórzyła przy tym tezy komunistycznej propagandy czasów Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej, według której „Żołnierze Wyklęci” mieli mordować ludność cywilną i kolaborować z Niemcami.

Resortowi kierowanemu przez Dziemianowicz-Bąk podlega Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. To właśnie on pod rządami nowej „ministry” nie będzie mógł organizować uroczystości ku czci Brygady Świętokrzyskiej NSZ i „Ognia”.

Według działaczki Nowej Lewicy, „nie będzie zgody na czczenie osób, które dokonały zbrodni na ludności cywilnej czy splamiły mundur kolaboracją z hitlerowcami”.

Dziemianowicz-Bąk poza powtórzeniem propagandy z czasów komunistycznych dodała, że „polityka pamięci jest ważna, ale musi opierać się na historycznej prawdzie i pielęgnować wartości, a nie gloryfikować tych, którzy brutalnie je zdeptali”.

Na podstawie: x.com/AgaBak.