Przywódcy Białorusi i Egiptu zapowiedzieli rozwój współpracy gospodarczej obu krajów na najwyższym poziomie. Białoruś ma więc wspierać Egipt w zakresie jego kooperacji z Eurazjatycką Unią Gospodarczą, natomiast Egipt poprze starania Białorusi w kwestii uzyskania przez nią statusu obserwatora w Organizacji Współpracy Islamskiej.

Białoruski prezydent Aleksander Łukaszenka przybył z wizytą do Kairu, gdzie spotkał się ze swoim egipskim odpowiednikiem, Abdem al-Fattahem as-Sisim. Rezultatem rozmów obu przywódców jest podpisanie szeregu umów mających wzmocnić współpracę obu krajów, której najważniejszą częścią mają stać się relacje ekonomiczne. Białorusko-egipskie stosunki gospodarcze mają więc zacieśniać się w zakresie handlu, w zgodzie z obowiązującymi zasadami rynkowymi. Ponadto oba kraje zawarły memorandum dotyczące współpracy w dziedzinie rolnictwa, współpracy wojskowo-technicznej, ochrony i rozsądnego wykorzystywania zasobów wodnych, zmian klimatycznych oraz ochrony środowiska.

Łukaszenka podkreślił, że jego kraj z uznaniem spogląda na obecny kurs polityki Egiptu, który to kraj jest zaangażowany w przywracanie stabilności w regionie Bliskiego Wschodu. Stąd też Białoruś zamierza wspierać Egipt w kwestiach rozwoju jego relacji gospodarczych z innymi krajami, dlatego popiera przystąpienie tego arabskiego kraju do strefy wolnego handlu z państwami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. W zamian Egipt lobbuje na rzecz uzyskania przez Białoruś statusu obserwatora w Organizacji Współpracy Islamskiej.

Kolejnym elementem wzmocnienia białorusko-egipskiej współpracy ma być posiedzenie Komisji Międzyrządowej w Mińsku, a także wizyta as-Sisiego na Białorusi. Egipski prezydent wraz ze swoimi ekspertami będzie mógł przyjrzeć się wówczas możliwym kierunkom obustronnej kooperacji.

Na podstawie: zviazda.by, sb.by, dailynewsegypt.com.