Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt zmian w ustawie o podatku od osób prawnych. Dzięki nowelizacji dowiemy się, czy największe firmy w Polsce płacą podatki odpowiednie do swoich przychodów, co ma zwiększyć presje na prawidłowe rozliczanie się najbogatszych przedsiębiorstw ze skarbem państwa.

Dzięki zmianom w ustawie o CIT będziemy mogli poznać przychody, koszty uzyskania przychodu, osiągniętym przychodzie bądź osiągniętych stratach, a także o podstawie opodatkowania i kwocie należnego podatku największych przedsiębiorstw działających na terenie Polski. Do wiadomości publicznej podawane będą również dane identyfikujące podatnika oraz efektywna stopa podatkowa, czyli udział kwoty zapłaconego podatku w stosunku do zysku brutto przedsiębiorstwa.

Ostatni z wymienionych wskaźników pozwoli na stwierdzenie, czy dana firma rzetelnie płaci podatki, czy też stara się ich unikać. Głównym celem ustawy jest tym samym wywarcie społecznej presji na największe polskie podmioty, aby zaczęły one poważnie traktować swoje zobowiązania wobec skarbu państwa. Przedsiębiorcy będą więc zmuszeni choćby do zmian w swoich strategiach wizerunkowych, bo niepłacenie danin fiskusowi przez najbogatszych jest źle postrzegane wśród społeczeństwa.

Dodatkowym atutem proponowanych zmian ma być wyrównanie warunków konkurencji, ponieważ duże firmy mogą pozwolić sobie na tzw. optymalizację podatkową, co jest ich dodatkową korzyścią niedostępną dla małych i średnich przedsiębiorstw. Warto zauważyć, iż podobne rozwiązania są stosowane w wielu krajach, a w Skandynawii liczba dostępnych danych jest dużo szersza.

W Polsce mamy dowiedzieć się głównie o 1 proc. największych podatników CIT, stąd jawne będą dane blisko 4,5 tys. podmiotów. Sama ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2018 r., a wspomniane wskaźniki będą publikowane każdego roku do końca września.

Na podstawie: forsal.pl.