Parlament Europejski zaakceptował projekt przewidujący nowe ogólnoeuropejskie rozwiązania w zakresie imigracji, przewidujące przede wszystkim mechanizm przymusowej solidarności przy relokacji nielegalnych imigrantów. Brak zgody na przyjęcie przynajmniej 30 tysięcy obcokrajowców rocznie będzie skutkował koniecznością uiszczenia opłaty w wysokości 20 tysięcy euro za każdą osobę ubiegającą się o azyl.

Uregulowanie kwestii migracji i azylu od kryzysu migracyjnego z 2015 roku jest jednym z głównych tematów dzielących Unię Europejską. Część państw członkowskich stanowczo sprzeciwia się przyjmowaniu u siebie obcokrajowców, którzy wcześniej nielegalnie przekroczyli europejskie granice.

W projekcie zaakceptowanym niewielką mniejszością głosów europosłowie zgodzili się na szereg rozwiązań. Najważniejszym z nich jest przymusowy mechanizm solidarności. Kraje członkowskie UE będą musiały przyjąć rocznie 30 tys. imigrantów, bo inaczej będą musiały zapłacić 20 tys. euro rocznie za każdą nieprzyjętą osobę.

Te rozwiązanie zdaniem pomysłodawców ma pomóc państwom, które najmocniej zmagają się z problemem nielegalnej imigracji. Chodzi zwłaszcza o Włochy i Grecję, gdyż to właśnie do nich poprzez Morze Śródziemne przybywają tysiące osób z Afryki i Bliskiego Wschodu.

Komentując wynik głosowania premier Donald Tusk zapowiedział, że nie zgodzi się na przymusową relokację imigrantów i na konieczność płacenia za ich nieprzyjęcie. Pod koniec ubiegłego roku pakt migracyjny w obecnym kształcie zakwestionowało Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na podstawie: euronews.com, pap.pl.