Najnowsze statystyki Federalnego Urzędu Śledczego w Berlinie wskazują na znaczny wzrost liczby przestępstw dokonywanych przez obcokrajowców. Imigranci stanowili w ubiegłym roku blisko 41 procent podejrzanych, a co druga osoba podejrzana o dokonanie rozboju nie posiada niemieckiego obywatelstwa.

Według federalnej instytucji, w ubiegłym roku w Niemczech popełniono blisko 5,6 miliona przestępstw kryminalnych, co oznacza wzrost o 4,4 proc. w skali roku. Ogółem zidentyfikowano dwa miliony podejrzanych, zaś 700 tysięcy z nich było cudzoziemcami, co oznacza 13,5 proc. wzrost w porównaniu do 2022 roku.

Liczba przestępstw z użyciem przemocy wzrosła do najwyższego poziomu od 2009 roku. Łącznie zarejestrowano 214 tys. takich przypadków, z czego blisko 154 tys. dotyczyło niebezpiecznych i poważnych uszkodzeń ciała. Za 41,2 proc. z nich odpowiadali obcokrajowcy.

W 2023 r. w Niemczech zgłoszono blisko 45 tys. rozbojów, a połowę zatrzymanych stanowili imigranci. Ponadto cudzoziemcy byli odpowiedzialni za blisko jedną trzecią z zarejestrowanych 12186 przypadków przestępstw seksualnych.

Na podstawie: welt.de, jungefreiheit.de.