Najnowsze dane Eurostatu nie pozostawiają żadnych wątpliwości – Polska, podobnie jak cała Unia Europejska, cały czas się starzeje. Obecnie jesteśmy drugim najszybciej starzejącym się społeczeństwem wśród wszystkich państw unijnych. Jednocześnie Polacy wciąż należą do najmłodszych europejskich narodów.

Europejski Urząd Statystyczny poinformował, że w ubiegłym roku dokładnie 20,6 proc. ludności UE miało 65 lat i więcej. Widać wyraźny trend w kierunku starzenia się europejskich społeczeństw, bo w 2011 roku odsetek ten był niższy o 2,8 pkt. proc. i wynosił 17,8 proc. W Polsce w ubiegłym roku osoby w wieku emerytalnym stanowiły 18,2 proc. populacji, a więc znajdujemy się poniżej unijnej średniej.

Najstarsze społeczeństwa posiadają przede wszystkim państwa Europy Zachodniej, choć oczywiście nie tylko one. We Włoszech osoby w wieku powyżej 65 lat stanowią 23,2 proc., następne w rankingu są Grecja i Finlandii z 22,3 proc., Portugalia z 22,1 proc., Niemcy z 21,8 proc. oraz Bułgaria z 21,6 proc. To właśnie w Niemczech, Francji, Włoszech i Grecji istnieją regiony, w których wartość ta waha się pomiędzy 27 a 29,3 proc.

Polacy nie należą więc do najstarszych unijnych społeczeństw, ale widoczne jest postępujące starzenie się naszego narodu. W ubiegłym roku odsetek osób powyżej 65 roku życia stanowił w naszym kraju wspomniane 18,2 proc., ale w 2011 roku było to zaledwie 13,6 proc. populacji. Szybciej od Polaków w całej UE starzeją się tylko Finowie. Za nami znajdują się Czesi i Słowacy, natomiast najwolniej starzeje się społeczeństwo Luksemburga i Niemiec.

Na podstawie: obserwatorgospodarczy.pl, money.pl.