Mediana zarobków w Polsce jest jedną z najniższych w całej Unii Europejskiej. Tak naprawdę gorzej od Polaków zarabiają jedynie Litwini, Węgrzy, Rumuni i Bułgarzy. Mediana wynagrodzeń wynosi więc 895 euro, choć należy pamiętać, że dane Europejskiego Urzędu Statystycznego nie uwzględniają siły nabywczej w poszczególnych państwach.

Oczywiście do państw z najwyższymi zarobkami należą te z Europy Zachodniej. W Danii mediana, czyli wartość środkowa, wynosi aż 4057 euro miesięcznie. Na dalszych miejscach uplasowały się Luksemburg z medianą zarobków na poziomie 3671 euro miesięcznie, Szwecja (3135 euro), Belgia (3092 euro), Irlandia (3021 euro), Finlandia (2958 euro) oraz Niemcy (2 891 euro).

Na przeciwnym biegunie znajdują się kraje Europy Wschodniej. Najgorzej wynagradzani są Bułgarzy, których mediana zarobków wynosi 442 euro miesięcznie. Bułgarię dzieli już na przykład przepaść z Rumunią, bo w niej mediana zarobków wyniosła 700 euro miesięcznie. Na Węgrzech jest to 801 euro, z kolei na Litwie 809 euro.

Piąta od końcu jest Polska ze wspomnianymi 895 euro miesięcznie. Najnowsze dane Europejskiego Urzędu Statystycznego nie uwzględniają jednak siły nabywczej w poszczególnych państwach. W innych zestawieniach nasz kraj mimo wysokiej inflacji był jednym z najtańszych do życia w całej UE, natomiast wyjątkowo drogie pozostają kraje skandynawskie.

Na podstawie: obserwatorgospodarczy.pl.