Z pozoru niedawny wyrok Trybunału Konstytucyjnego, uznający za zgodne z ustawą zasadniczą zasady konieczności ustalania regulaminów wynagrodzeń ze związkami zawodowymi, jest korzystny dla pracowników i związkowców, ale rzeczywistość wygląda inaczej. Uzasadnienie tej decyzji znacząco jednak osłabia dialog społeczny, umożliwiając przedsiębiorcom łatwiejszą redukcję płac w przypadku braku zgody na taki krok ze strony organizacji społecznych.

Trybunał Konstytucyjny zajął się kwestią ustalania wynagrodzeń przy udziale związkowców, ponieważ wniosek o zbadanie tych praw z ustawą zasadniczą złożyło lobby przedsiębiorców skupione wokół Konfederacji Lewiatan. Sędziowie TK ostatecznie uznali, iż obecne zasady sporządzania regulaminów płac są jednak zgodne z konstytucją, dlatego na pierwszy rzut oka pracodawcy dalej będą musieli konsultować tę kwestię ze związkami zawodowymi. Problemem jest jednak uzasadnienie tego wyroku.

Zakłada ono bowiem, że w przypadku gdy niemożliwe jest uzgodnienie treści regulaminów, wówczas warunki pracy powinny być ustalane indywidualnie na podstawie umów o pracę. Tym samym znacząco ułatwiono pracodawcom możliwość swobodnego kształtowania wewnętrznych ustaleń, pozbawiając pracowników ochrony przed arbitralnym obniżeniem im wynagrodzeń. Dodatkowo wyrok TK powoduje wątpliwości, czy pominięcie dialogu społecznego może mieć miejsce tylko w przypadku wprowadzania nowych regulaminów, czy także w trakcie zmiany już obowiązujących.

Jednocześnie interpretacja przedstawiona przez TK osłabia pozycję związków zawodowych, ponieważ pracownicy widząc brak możliwości wynegocjowania odpowiednich zmian przez związkowców będą rezygnowali z przynależności do tych organizacji społecznych.

Na podstawie: gospodarka.dziennik.pl.